قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

یا آره یا نه !!
ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٧  

فکرشو بکن:  اگه سیستم آدم ها {صفر و یک }بود !!!

Image Preview

یعنی دیگه ملت آش شله قلم کاری از  خووبی ها و بدی ها نبودن !!؟؟؟


کلمات کلیدی: