قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

بو علی سينايم دهيد !!
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٦  

بنده یک چند صباحی است که به شدت خودم را به سان کبکی می بینم که کله اش را در برف فرو کرده و حاضر نیست که اطرافش را ببیند !!

 اما جلاد روزگار دو بالش را سفت چسبیده و با نیروی تمام دارد ٬از رویای سفیدش به بیرون می اندازدش !! 

حالا اگر حکیمی حاذق چون بوعلی سینا می شناسید که به من بفهماند کبک نیستم٬ خبر دهید !!

پینوشت :

وقتی کبک کله اش را می کند توی برف !! اطرافیانش (=اطرافش)را خوب و گشنگ می بیند !!!


کلمات کلیدی: