قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

گاهی به اسمان نگاه کن !!
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٩/٢  

۱)چند تن ادم مشکل دار !!می گویند شهر الودگی نوری  دارد و هم چون دیوانگان پا می شوند ٬میروند در یک قبرستان !!!(در جایی که سگ هم نمی رود !!)٬ تا خود صبح مثل بید می لرزند !!   که چه ؟؟؟ می خواهیم شهاب اسمانی ببینیم !!

۲)اینان از انجایی که کاملا دارای امکانات رفاهی عالی و خفن هستند !!۱۵ نفری می چپند در یک چادر ۵ نفری !!!!!!!و فکر می کننند که عجب غلطی کردیم که تخت گرم و نرممان را رها کردیم و امدیم دنبال شهاب !!تازه شهابی که انقدر بد قول است !!!!!اینان هم چونان دارند می لرزند و مانند میگو خود را جمع کرده اند !!!!!!!باشد که خدا عقلشان دهد !!!!!!

۳)از ان جا که از درون چادر شهابی را نمی توان دید !! باید که به بیرون چادر بروی !!! تا هم سرما را راحت تر بفهمی !!و هم دستگاه سرعت سنج شهابت را تنظیم کنی !!!!!!!و از انجایی که هیچ شهابی در کار نیست که شکارش کنی !!به شدت ضایع شوی !!!!!!!

۴)حالا خیلی ناراحت نباش!!! اسمان انقدر ستاره دارد که تا صبح کشفشان کنی !!!!!!!فقط اگر تا صبح زنده بمانی !!!!!!!!

 

                                                 ***********************

به راستی که ادمی موجودی عجیب است !!!

در طی سال ها خودش را کشته !!صنعت و تکنرلژی را به وجود اورده !!و توانسته که سرما در گرما و گرما در سرما را اختراع کند !!!!!!!!

او به جایی رسیده که شب ها را همچون صبح روشن نموده و به ستارگان مجال خود نمایی نداده !!

تازه !! انقدر زمین ٬شهاب و شهابه !!!!!! برای دیدین دارد !!که نخواهی به اسمان بنگری !!!!!!!

ولی با این حال گه گداری می زند به سرش !!!دچار رفاه زدگی (از نوع بی دردش)می شود !! راه می افتد ٬می رود به بیابان !!و طعم خوش یک زندگی بدوی را با تمام وجودش احساس می کند !!

اومعنی واقعی سرما را می یابد !!!!!!تا ستارگانی را که فرصت نکرده تا به حال ببیند ٬ رصد کند !!و شهاب های واقعی را بیابد !!


کلمات کلیدی: