قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

 
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱  

بعد از ایجاد نشت شدید در لوله های سیستم تهویه !!!! و به دنبال ان بالا رفتن غیر عادی حرارت سیستم !!!و احتمال ایجاد عوارض بعدی !!!

مهندس ناظر با تلاش بی وقفه !!و شب کاری!!! اوایل صبح موفق به مهار علایم !!و بر گرداندن همه چیز به حالت عادی شد !!

ولی سیستم مذکور هر چه کرد نتوانست که این مهندس ناظر را راضی کند که بگذارد فردایش برود رصد !!!!!!!!!

پ. ن :

۱)بعد از واقعه ی مصدومیتم در راه علم !!!!!برای این رصد یه پاچه خواری تمیز کرده بودم !! حیف ٬روز قبلش مریض شدم و هر چه پنبه کرده بودم  ...

۲)خدا خدا می کردم که ماه دیده شود !که شد !!!!!!!!!هم کلی از درس ها پر شد !!! هم پیش بینی های منجم بزرگ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!یعنی دکتر ... به هوا پرید !!!!!!!!!!تا باد چنین بادا !!!!!!!

۳) نا گفته نماند که دوستان رصدی طبق معمول ابر رصد فرمودند !!!!!!!که البته امری است عادی !!!!


کلمات کلیدی: