قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

چگونه جيوه به اکسيدش تبديل شد !!!!
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٧  

در روزگار قدیم در واقع خیلی خیلی قدیم !!کیمیاگری بود !!که این کیمیاگر در یشرفت ان چه امروزه شیمی می نامیم کمک زیادی کرد !!و برای اثبات مدعای خود کافیست بگویم که مندل خان راجع به وی گفته : اگر تو نبودی جدول تناوبی من هم نبود !!!!!در مورد وی و کشفیاتش صحبت و نقل زیاد امده !!که همه در خور توجه می باشند از ان جمله است که :

مدت ها بود وی در فکر تبدیل جیوه به اکسیدش بود !!!!!!!!!و برای این کار جیوه را حرارت می داد !!!ولی به اکسیدش نمی رسید !!بسیار تعجب کرده و با خود می اندیشید !!ای بابا !!!به جان خودم جیوش مشکل داره !!!خلاصه  تمام فکر و ذکرش این شده بود !!!

روزی در خیابان قدم می زد و ان طور که در خور تمام بزرگان اهل دانش است !!می اندیشید !!!که مشکل کار از چیست !! در همین حال به رستورانی اندر امد !!و چون خیلی خیلی فکر کرده بود!!گشنه اش شده بود !!!!!!!!!!!!!!پس بهmenu غذا نگاهی انداخت و پیتزا سبزیجاتی سفارش داد!!و دوباره در فکر فرو رفت !!۵ دقیقه ای نگذشته بود که با قار و قور شکمش از فکر به در امد و فریاد بر اورد که ای بابا پیتزایم دهید !!!!!!!!!!!!!!!صاحب رستوران هم که عربده ی وی را شنید !!پیتزا را از تنور در اورد و جلوی وی گذاشت !! ولی باز هم کیمیاگر فرباد بر اورد که ای بابا کردی  این که خامه !!!در این جا بود که صاحب رستوران شاکی امد !!او گفت : اخه ۵ دقیقه ای می خوای پیتزات بپزه ؟؟؟؟نه جون من می شه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در این زمان بود که کیمیگر دوباره فریاد بر اورد که کشف کردم!!! کشف کردم !!گذر زمان لازم است !!گذر زمان !!!

و این گونه بود که برای اولین بار جیوه به اکسید جیوه تبدیل شد !!!!!!

نتیجه :

شاید گذر زمان خیلی از مشکلات رو حل کنه !!!                                      


کلمات کلیدی: