قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

 
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٢٢  

باختيم!!!!!!!!!

تيتر فردای روز نامه ها :

 ما که گفته بوديم ميرزاپور بايد عوض شود !! فرق بين توپ و هندوانه را نوفهمه!!!!!

جو تيم خراب است !!!!!!!!!!!!!!

 خوب ولی اخرش . . .!!!!!

هيچی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


کلمات کلیدی: