قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

پنير پيتزا با ضريب کشسانی بالا !!!!!!!!!
ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/۱٩  

۱)هنگامی که برای اولین بار٬  پیتزا را در ایران٬ راه امدنی شد !!!(یعنی به ایران راه پیدا کرد !)همه با شگفتی خوردندی و گفتندی این لقمه که خوردیم عجب کشی امدندی !!!!!!و بدین ترتیب برای جدا کردن هر لقمه از لقمه ی دیگر ساعت ها وقت گذاشته !! تا لقمه ای تناول نمایند !! و بدین سان معادل فارسی پیتزا را کش لقمه گذاشتند !!

۲)گویند اول بار که هوک (همان دانشمند نسبتا سر شناس !!) فنر را بدید٬ کودکی بود نو پا !!! و با زور تمام به کشیدن فنر پرداخت تا ان را کش بیاورد !!! و ان هم هی بیشتر کش می امد و او را از رو می برد !!! تا با ول کردن فنر سرش محکم به دیوار خورد !!! و از همین جا قانونی کشف کرد !!در مورد فنر ها که ما را دخلی نیست !!!!!!!!

۳)گویندفیلم نرگس اول بار ان قدر طولانی نبودندی !! ولی کار گردان و نبیسنده با هم زور وزیتی !!! و ان را کش دادندی !!! تا ان جا که حال بیننده را به هم زدندی!! از کندی فیلم !!!(منتقدان در مورد فیلم اولین شب اسایش هم همین نظر را دارند !!!)

۴)گویند بعضی از اساتید گروه!! چنان به یک مطلب گیر داده!! و هی ان طلب  را کش می دهند که در اخر ترم  ۵۰۰ صفحه ی باقی مانده را  به خود دانشجو  واگذار می کنند !!!

۵)بنده هم انقدر این نوشته را کش می دهم که در بلاگم را ببندی بری سر زندگانیت !!

درس اخلاقی :

بعضی وقت ها انقدر به یه موضوع خاص پیله می کنیم و مسیاله رو کش می دیم  !!! و تمام وقتمون رو سرش می ذاریم و به موضوع حساس می شویم !! که وقت نمی کنیم به اطرافمون نگاه کنیم و بفهمیم اون موضوع خیلی هم مهم نیست !!!(چه قدر از حرف واو استفاده کردم !!!!!!!)واج ارایی با واو !!!!!!!!!!!!!

 


کلمات کلیدی: