قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

 
ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/۱  

۱)تا مدت ها نفهمیده بود که افتاده توی چاله !! (پزشکان در عجبند که این تک سلولی دیگه کی بوده !!)

۲)وقتی که فهمید !!!!! ترسید !! گفت  عجب با با !!

۳)بعد از گفتن جمله ی فوق !! دست به بیل شد !!

۴)باز هم تا یه مدتی (البته این بار مدتش  کوتاه تر بوده !!) نفهمید که چاله داره میشه چاه !!

۵) وقتی که فهمید !! سکته زد !!!

هیچ اطلاعی نداریم که بر سر این طفل معصوم چی اومده !!!!!!!! اگر فهمیدید به ما هم اطلاع بدید !!

نتیجه ی اخلاقی :

۱)ادم عاقل !!!! مغزت رو به کار بنداز مشکلت رو دو تا نکن !!!!!

۲)اومد ابروش رو درست کنه زد چشمش رو از جاش در اورد !!


کلمات کلیدی: