قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

شهاب باران پر حادثه !!!
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢۳  

دیروز وقتی که دکتر جان!!  انگشتم رو کوک می زد به این فکر افتادم که :

۱)چرا در باز کن نداشتیم ؟

۲)در بعضی مکان ها به علت رقیق بودن هوا هر چه داد بزنی یکی بیاد کمک (در قوطی رو برات باز کنه )صدات نمی رسه !!

۳)وقتی تا حالا به در باز کن هم در قوطی رو باز نکردی احتمالش ضعیفه که بتونی با چاقوی سر گرد این کار رو بکنی !!

۴)چاقوی خوب برای در باز کردن!! وقتی نصیبت می شه که انگشتت به هلاکت رسیده !!

۵)وسایل کمک های اولیه سوسول بازیه !! 

۶)بذار دستت باد بخوره خودش حال میاد !!

۷)توقع بی جا نداشته باش !!!فردا بعد از میل!! صبحانه بر می گردیم تهران !!حالا چه عجله ایه !!!

نتیجه ی اخلاقی :

۱)انگشتت رو سفت نگه دار ملت رو مقصر نکن !!!

۲)خودت کردی که لعنت بر خودت باد!!


کلمات کلیدی: