قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

 
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٤  

در راستای این که الان همه توی جو کنکور و نتایج و ... مستغرق هستید و با توجه با این که سوالات خیلی مفهومی شده بر ان شدم که یه سوال مفهومی در مورد شناسایی افراد طرح کنم : این شخصیت کیست !!!؟؟؟؟؟؟؟؟

 اییام قدیم که مثل الان استخر نبود  !!که اونم تازه بری کنارش دراز بکشی و افتاب بگیری و اب البالوی تکدانه بخوری !! اگر اون موقع ها می خواستی باید می رفتی توی رود شنا می کردی !!!

بعد رود هم که استحضار دارید معمولا درش اب جریان دارد !! پس می رسیم به یک حرکت نسبیتی !! که می تونی در جهت اب شنا کنی یا در خلاف جهت که حتی زهرا هم در جهت اب شنا می کند !!ولی ... این فرد مذکور می خواست بر خلاف جهت رود شنا کند چون معتقد بود که هر چند انرژی بیشتری باید مصرف کند !!ولی راهش بهتر است !!! در این موقع بود که همه بهش گیر دادن !! اخه عزیز من بیا مثل بچه ادم در جهت اب شنا کن !! ولی پاش رو کرد توی یه کفش که  لا !! یعنی نه نمی شود !!راه ندارد !بعد هم شروع کرد به شنا !!حالا همه گیر داده بودن عمرا به نتیجه برسی !!(نکنه فکر کنی که همه فضول بودن ها !! فقط خیرش رو می خواستن !!!) ولی توی گوشش پنبه کرده بود و همین طوری شنا می کرد !! بعد کم کم توی پنبه اب نفوذ کرد و از گوشش کنده شد!! پس صدای اطرافیان رو می شنید !!و  به این فکر افتاد نکنه حق با اون ها بوده !! کللی شک کرد!! کللی ترسید !! ولی یه روز گفت به جهننم !! هر چه بادا باد به راهش ادامه داد و به پشت سرش هم نگاه نکرد (در بعضی نسخ امده که این بار از گوشی های ضد اب هم استفاده کرده !!)

ها!! این که به مقصد رسید یا نه هم شما باید بفرمایید !!

زهرا گفت :

  کسی که بهترین جواب را بدهد یه دور مجانی می برمش پایین  امیر اباد بر می گردونم  سر جای اولش !!!!!!!!!! 


کلمات کلیدی: