قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

انيشتين ثانی
ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٠  

نه منظورم خودم نیست !!!!!!!!!!!!یکی دیگر را دارم توصیف می کنم !!!

جریان این است که امروز مادر این جانب یه بسته شکلات دادند به این جانب (عجب موضوع مهمی !!!!!!!!!!!!)و فرمودند که این را یکی از همکاران از المان اورده اند !!!(این دیگه خیلی مهم بود ها !!!)و در حالی که این جانب در حال یورش به سمت بسته ی شکلات بودم و سعی می کردم که همه ی تخته شکلات رو یک جا در دهانم جا بدهم !! توضیح دادند که بله اوون اقا تشریف بردن المان سمینار بوده راجع به !! حل یه معادله از اینشتاین !!!!!!!!!و این فرد مذکور رفته اند در این سمینار و راه حلی برای معادله ارایه داده اند !!!!!!!!!!!!!!!(دیگه خدایی مهم شد )))

از قضای روز گار اخرین بار در سال ۱۹۶۰ یه دانشمند به نام  این معادله رو حل کرده که درست حل نکرده بوده و حل این معادله اساسا برای همه  معضل شده بوده ولی این بنده ی خدا نشسته و این معادله رو حل کرده !! در این راه هم هر وقت اشکال داشته هیچ بنی بشری کمکش نمی کرده !! و جالب این که وقتی راه حل رو برده و به یکی از اساتید نشون داده گفته برو بذار لب کوزه ابش رو بخور !!!!!!!!ولی این شخص تسلیم نشده و رفته طرح رو ارایه داده و دهان تمام دانشمندان دانشمند ! به اندازه ای بسیار زیاد باز گشته !!

خیلی خوب جو زده نشید حالا !!معادله ی حل نشده هنوز زیاده !!!!!!!!!!!!!!


کلمات کلیدی: