قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

 
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٧  

این نوشته مکمل نوشته ی قبلی است !!

برای این که بتوانم مفهوم را برسانم تیتر ظرف و ظرفیت و ظرافت رو توضیح می دم !!

خیلی ساده :

هر ظرفی یه ظرفیتی داره !! پس با ظرافت از ان استفاده کنید !! اگر بخواهید بیشتر از ظرفیت از ان کار کنید عواقب خوشی ندارد !!!

نکته : دز این جا ظرف بی جنبه نیست !! که یه ظرفیتی دارد !! بلکه چپاننده ظرفیت ان را در نظر نگرفته !!!


کلمات کلیدی: