قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

حالم بده( با صدای بنيامين !!)
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢  

بنده امروز عزراییل رو دیدم !!!!!!!

بله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!اگر تازه جلسه هفتم اموزش رانندگیت هست !!و مربیت می بردت اتوبان و تا سرعتت از ۷۵ کم تر می شه !!جیغ می زنه که گازز بده !! و بعد تو عزراییل رو می بینی !!بدون که بی جنبه ای !!و اون عزراییل نبوده !!!

اگر سرعتت همون ۸۰ هست و با ماشین جلویی حداکثر ۲ متر فاصله داری !!و هنوز نمی ذاره که ترمز بزنی !!!!!!!و صحنه ی متلاشی شدن ماشین رو (البته با متعلقات توش !!!!!!!!!)داری می بینی !!!بازم بی جنبه ای !!!!!!!

اگر بهت می گن حالا بیا برو امام زاده داوود !!و خودت رو توی جاده ی پیچ  وا پیچ جاده میبینی و بعد !! رنگت می شه ! رنگ گچ دیوار ! قبول کن هنوز هم بی جنبه ای !!

ولی اگر ! داری توی  جاده میری و یه دفعه !! یه اتوبوس با سرعت میاد روی سرت و هی پشتت بوق می زنه و مربیت یه دفعه !! میره رو دنده ۳ و سرعت ۸۰ !!!و تو نمی دونی فرمون و راست بپی چونی یا چپ !!!(طرف راستت دره س و طرف چپت یه اتوبوس دیگه !! )بعد به صدای بلند نوار گوش نی دی که داره می خونه حالم بده !! و تو تکرار می کنی !! دیگه خیلی هم بی جنبه نیستی !!

ولی وسط جاده ای که دید نداری !! میری دور زدن رو تمرین کنی !!!!!و یه هو یه می نی بوس از بغل گوشت رد می شه و باز هم عزراییل رو می بینی !!!!!!!!!!!!!!!
این بار شک نکن خود خود عزراییل بوده !!!!!!!!!!


کلمات کلیدی: