قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

دوستی خاله خرسه!!
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٢۳  

۱)يک بنده ی خدايی !!!!!!!!يک جوری و اصلا نمی دانيم چه جوری و اصلا نمی خواهيم بدانيم چه جوری ! چون اصلا به ما  ربطی ندارد که بدانيم چه جوری  با اين خانوم خرس دوست می شود !!!!

۲)کلا با هم بيشتر دوست می شوند!!

۳)يک مگس می ايد هی روی سر و کول خرسه قدم می زند !!!البته روی سر و کول ان بنده ی خدا هم قدم می زده !! ولی به خاله خرسه بيشتر گير داده بوده !!!!!!

۴)بعد می رود سراغ اون بنده خدا سه پيچ می شود !!!!!(می گويند اوون مگسه نمی ذاشته بنده ی خدا بخوابه ! گويا اون بنده ی خدا هم کسر خواب داشته !!!!)خرسه ديگه شاکی می شه !!!!!!!!!!!!

۵)می خواد حال مگس رو بکنه توی قوطی !!در عين حال هم خودشو و هم اون بنده ی خدا رو نجات بده !!!

۶)بزرگتريتن سنگ ممکن رو بر می داره !!!!!!!!

۷)به طرف مگس شليک می کنه !!(نوشته شده اين سنگ شتابی برابر ۹.۷۶ داشته !!!!!!!!!!)اين را عمو کوررنگ نبشته داد به من !!!!!!!!!!

۸)در طی ان حادثه !! مفز اوون بنده ی خدا از کره (که ۳ بعدی است !!) به دايره( که ۲ بعد دارد )تبديل می شود !!

۹)بر کسی معلوم نشده که مگس مرده يا زنده است !!!(جسدی پيدا نکرده اند !!)

نتيجه ی اخلاقی :

به هيچ عنوان درست نيست که مغزتان اکبند بماند !!اگر خواستيد از اين به بعد حال کسی را بگيريد مواظب باشيد که بدتر خودتان ضد حال نخوريد !!!!!!!!!

درس اخلاقی : انتقام شمشيری دو لبه است !!

 

۱


کلمات کلیدی: