قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

 
ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٢٠  

خوب نمی شه در فرط شادی کردن خوب قضاوت کرد !!!!!!!!ولی!هرگز باورم نمی شود !!که زيزو !!! بيخودی عصبی بشود !!!!هرگز باورم نمی شود !!که ماتراتزی جويای احوال زيزو بوده باشد !!که  ناگهان !شاخ خورده باشد !!حتی اين که يک ناسزای معمولی يا حتی کمی شديد هم گفته باشد !!!

شايد هرگز معلوم نشود که چه حرف هايی زده شده !!!ولی شايد همه حقيقتا حق را به زيزو بدهيم !!!

ايتاليايی ها با اين که بد بازی می کردند با اين که گتوزو !! همش دریپر می خورد !!با اين که تونی داشت نقش علی دايی رو به بهترين نحو اجرا می کرد !!با اينکه کاناوارو هم حتی اشتباه کرد ! با اينکه کامورانزی هم نتونست خوب نفوذ کنه !!! باز هم ايتاليا يی ها احتياجی به اخراج زيزو نداشتند !!!و فقط چهره ی خودشان را ...  

 


کلمات کلیدی: