قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

 
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٢٠  

نوشتن در فرط شادی هم کار سختيه !!!!!وقتی تيم ايتاليا به تمام ستارگانش ۱۲۰ دقيقه !!تا دم مرگ می بردت !!وقتی بلند دبد می زنی !!!من قلبم باطری ای يه !!وقتی سر پنالتی ها جرات نداری که تلويزيون رو ببينی !!وقتی با هر پرش بوفن به طرف توپ قلبت مياد توی دهنت !!بدون که يه تيفوسی اوريجينالی !!!اما گزارش بازی !!!:

۱)در دقيقه ی ۵ ماتراتزی پنالتی رو تقديم فرانسه کرد !!!صحنه ی تراژيکی است !!!پنالتی به نا حق بود !!!

۲)نفس ها توی سينه حبس می شود !!نيم چه چیپ زيزو !!! باعث می شود مو هايت را بکنی !!!و به جويدن ريشه های قالب بپردازی !!!!

۳)ماتراتزی روی سانتر بی نظير پيرلو (از نقطه ی کرنر گل می زند !!)فرياد های ماتراتزی را می شند شنيد !!

۴)بازی افت محسوسی کرده !!!

۵)اين  تيری انری !!چه می کنه !!!

۶)با هنر نمايی تيری که گويی توپ به پاهايش چسبيده !! دروازه ی ايتاليا در واپسين دقايق نيمه ی اول و اثر دقايق نيمهی دوم به توپ بسته می شود !!

۷)۱۴ سانتر صحيح ير روی دروازه ی ایتاليا گويای قدرت زيزو است !!

۸)کاناوارو و بوفن !!! نا جيان بزرگ !!!

۹)بازی گر نقش اول تراژدی وارد می شود !!ترزگه !!!

۱۰)مهم ترين موقعيت ايتاليا گل زدن در شرايط افسايد !!!

۱۱)بازی به وقت اضافه کشيده می شود !!!

۱۲)از وقت اضافه فقط صدای مبهم فردوسی پور !!و تصاويری اشباح مانند در يادم مانده !!!

۱۳)اهان تصاوير واضح شد !!! ماتراتزی روی زمين افتاده !!

۱۴)زيزو اين مرد افسا نه ای فوتبال فرانسه !!اين تقريبا قهرمان ملی ! مرد هميشه اخلاقی !(يا اکثر اوقات !! اخلاقی !) در بازی اخر همه کاری می کند !!گل می زند !! هر که را خواست دریپر می زند !! اخرش هم شاخ می زند !!خداحافظی تلخيست !!

۱۵)ضربات پنالتی !!!

۱۶)ترزگه با گل نزدن خود !!! تراژدی جام خود !!و شب فرانسه و زيزو را تکميل می کند !!

۱۷)ما تراتزی اين مرد ميدان !!زننده ی ۲ گل !! و اخراج کننده ی يکی از بزرگترين های دنيای فوتبال !!کلاه ايتاليا را بر سر جام می گذارد !!!

سخنس قصار از فردوسی پور !:ماتراتزی می خواهد جام را هم مصدوم کند!!

۱۸)صحنه ی خوش و بش دو رقيب هميشگی !و حتی دو دشمن !! دل پيرو و توتی !!

۱۹)سخن قصار از من : ای با با تودور گريه نکن ما اگر دوم می شديم ! خوشحال بوديم !!به جان خودم !!

 


کلمات کلیدی: