قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

 
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٢۱  

خوب من فقط به خاطر روی گل مارال شايد يک فکری برای رنگ بکنم!!!!!!!!!!

امروز ايران بازی داره !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من ميگم ۳ به ۲ ميبريم!بد جوری همه رو تب گرفته!!!!!!!!!!!!!

 

                                                  


کلمات کلیدی: