قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

کشف و شهود ما !!
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱۸  

 

دو سال پیش در حوالی چنین روزی بود که کشف نمودیم :

چه سخت است که آدمیزاد بعد از مدت ها بفهمد که فرض مساله را اشتباه گرفته و همواره در اشتباه بوده !!

بعد از دو سال به افاضات خود می افزاییم که  :

چه سخت تر است که انسان قبول کند که اشتباه کرده !!!

و خداوند به دو سال آینده مان رحم نماید !!


کلمات کلیدی: زندگی