قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

تصمیم کبری برای سرنوشت صغری !!
ساعت ۳:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٤  

در سر بسیاری از دو راهی های زندگی ,  اتخاذ تصمیمی کبری ملزوم است .

          

لذا تصمیمی کبری , می تواند : عواقبی کبری داشته باشد !!نیشخند

 

پینوشت :

اگر تصمیم کبری گرفتی هرگز به حماسه ی" آه"  رو نیاور !!!! بالاخره شکری هست که تناول کردی !!


کلمات کلیدی: زندگی