قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

انا لا یحب تکرار این اشتباه again !!
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٥  

نیلز بور می گوید :یک متخصص کسی است که همه ی اشتباهاتی که ممکن است در یک زمینه ی خاص پیش آید را مرتکب شود !

توجه کن !!!حتی یک متخصص هم !!هر اشتباهی را یک بار  انجام می دهد !! نه اینکه هی,‌  همان اشتباه را تکرار کند !!!

حالا ما چه؟؟ مدت هاست در یک دایره ایم !!در یک دایره که وقتی یک دورش را زدیم برمی گردیم به نقطه ی آغازین حرکت و دوباره همان دایره را با همان شعاع یا فوقش با شعاع کمی بزرگ تر ,‌ و در نتیجه با هدر دادن زمان بیشتر , جاروب می کنیم !!!!و  دوباره همان ! اشتباهات و همان مشکلات و همان درگیری ها و ...!!حتی کوچکترین تفاوتی با سال پیش این موقع نمی بینم !!!

انگار حواست نیست !که داری یک دایره را هی دور می زنی ؟؟و بد جوری در این دایره و سیکل معیوبش گیر کرده ایم ؟؟ شاید دلمان نمی آید که از این دایره خارج شویم!!شاید جریتش را نداریم که از این دایره خارج شویم ؟؟شاید تکرار و هی تکرار را دوست داریم !شاید به نوعی دچارش شدیم !!

به جان خودم  از این تکرار خسته شدم !!تنها راهش این است که یک قیچی دست بگیریم و دایره را پاره کنیم !!!

پینوشت: )‌

 

١)شاید  پذیرش این مورد که از اول اشتباه کردیم !! (فرض اولیه را اشتباه گرفته ایم !)‌انقدر سخت و دردناک هست که حاضریم چشم هایمان را ببندیم !!ونفهمیم که ادامه ی این  روند چه قدر خطرناک است !

٢)چون خیلی از درس خواندن خسته شده ایم !!داریم می رویم مسافرت !!!!و به اینترنت دسترسی نداریم !!پس فعلا یک چند روزی نمی توانیم هر روز به اینترنت دسترسی پیدا کنیم !!که نوعا برای معتادی چون ما, عذاب است !!و برای تکمیل عذاب !!!و رسیدن به مرحله ی مرتاضی,‌ موبایلمان هم خاموش خواهد بود !!

 


کلمات کلیدی: زندگی