قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

زمان !
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٢  

 گذر زمان حقیقت را بر هر خری آشکار می کند !!


کلمات کلیدی: زندگی