قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

ایام الامتحان کان مزخرفآ جدآ
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱۱  

1) ما دیروز  سر امتحان کوانتومی در حالی که آب میوه ی تکدانه می خوردیم و شکلات hobby  مان را مزه مزه می کردیم , نیم نگاهی هم به برگه ی سولات انداخته !!و به نهیلیسم رو آورده که :همانا هیچ "سه نقطه ای"  نبودیم و هیج" سه نقطه ای "هم ,نخواهیم شد !

 2) و ما دیروز سر کلاس مبانی کامپیوتر , چرت زده و به نظریه ی " اتساع زمان " معتقد شده !!و ما همانا از مخترع چرتکه گرفته تا مخترع PC را و از مخترع DOS  تا JAVA را مورد لطف و عنایت قرار دادیم !!!و ما همانا در فکریم که چه طور می خواهیم که از پس امتحان عملی آقا برآییم !

3) و ما در این فکریم که:فهمیدن هدف خلقت پیش کش !فهمیدن  هدف از زندگی در این دنیا هم پیش کش !!هدف از دانشگاه آمدنمان چه بوده ؟؟؟

شده ایم آن بابایی که همه ی مدافعان حریف را دریبل می زند , می رسد دم در دروازه , یادش می رود آمده  دم دروازه چه کار کند ؟؟؟

      Go to fullsize image

    پینوشت :  منظور از ما (من و خودم !!)

 سه نقطه = دانشمند  !!


کلمات کلیدی: هدف