قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

گوسفند ها شیر ها
ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٦  
گوسفند ها اهلی  ِ اهلی  هستند ! نمی خواهد اهلیشان کنی ! به خاطر چراگاه هایی که با وجود تو!از گرگ ها خالی شده  در آرامش به خوردن علف ها ادامه می دهند !آنها شبها  اهلی اهلی می روند, در طویله آرام ِ آرام می خوابند و به تو لبخند می زنند و تو هم به آنها لبخند می زنی و از اینکه تعدادی گوسفند برای خودت داری و در تصرف تو هستند به خود می بالی !
 اگر فردا جای تو کس دیگری چوپانی آنها را بر عهده بگیرد آنها نمی فهمند. اگر هم بفهمند, به روی خودشان نمی آورند ! برای آنها چه فرقی می کند ؟هم چنان به چرایشان با فراغ بال ادامه می دهند .
و همین طور هم برای تو چه فرقی می کند ؟ اگر این گله نباشد , گله ای گوسفند دیگر !!!تو باز هم آنها را به چراگاه می بری, تیمارشان می کنی !!و در ازای آن  , پشمشان را در اختیار می گیری و گهگداری  هم گوشت لذیذشان را. اما شیر ها وحشی ِ وحشی هستند آنها هیج نیازی به تو ندارند !!هیچ گرگی   لرزه بر اندامشان نمی اندازد !! آنها که سلطان بی چون چرای جنگل هستند به طویله ی تو چه نیاز دارند ؟ قلمرو ی آنها تمام جنگل است !!!آنها به تو هیچ نیازی ندارند !!تو هم به آنها هیچ نیازی نداری !!!ولی آدمیزاد ,شیرها را دوست دارد !بیشتر از گوسفندان دوستشان دارد ! ولی باید اهلیشان کند !!! و این کار , کار هر کسی  نیست ! اگر آسان بود که از روی دوستی انسان و شیر فیلم نمی ساختند!! سخت است ! مرد عمل می خواهد ! شیر دندان هایش تیز است ! برای خودش ابهتی دارد ! به این راحتی ها نرمش نشان نمی دهد !!!سفت و سخت می ایستد واز دور تیز نگاهت می کند! ولی اگر اهلیش کردی !آن و قت ,اگر یک روز بروی, می فهمد ! به روی خودش می آورد ! برا یش فرق می کند ,!!!برای تو هم اگر  شیر برود فرق می کند !!! چون تو  برای گوشت و پوستش اهلیش نکردی و شیر هم به خاطر طویله و ترس از گرگ اهلی نشده !
کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٢  

زندگی رویا نیست

زندگی زیباییست

اگر هر روز  لنگ ظهر , از خواب بیدار می شدی ! مامی  جونت قربون صدقت می رفت ,که "وای بچم شده  پوست و استخوون" !!!وبا  نون سنگک ! مربای آلبالو برات لقمه می کرد و می فشرد توی حلقومت !!!بعد هم برات آب پرتقال تازه می گرفت !!!

اگر توی دانشگاه استاد ها تا میدیدنت !!!تا کمر خم می شدن و می گفتن علی حضرت چند  میخواین ؟؟؟

اگر با BMW  می اومدی دانشگاه و با هلی کوپتر شخصی !!!تشریف می بردید منزل !!!

اگر توی زندگیت هیچ وقت با آدم های دورویی که تو رو به خاطر مناقع شخصیشون می فروشن و با خاک یکسان می کنند ! روبه رو نمی شدی

اگر بدترین حادثه ی زندگیت دیدن صحنه ی له شدن یه سوسک زیر پات بود !

اگر تیم فوتبال مورد علاقت همش می برد !!!  (این واقعا از نظر روحی مهمه ها !!!دانشمندان ثابت کردن نه اینکه از خودم بگم !!!)

اگر شب ها با یه شب بخیر آرامش بخش به خواب می رفتی و خواب های رنگی میدیدی !!

خب معلومه که می گفتی:" زندگی زیباییست  "

ولی ...

اگر هر روز با صدای طاقت فرسای زنگ  ساعتت از خواب پریدی !!!اگر وقت نداشتی حتی, به چیزی به عنوان صبحانه فکرهم,  بکنی !!!(چون اگر بخوای به این قسم سوسول بازی ها بپردازی صف تاکسی تا  خود دانشگاه کش میاد !!!!!!!!!!)

اگر از بس خر زدی ! سازمان حمایت از حیوانات اوومد ازت شکایت کرد !!!ولی با این حال استاد محترم انداختت !!!

اگر توی زندگیت !!یه چند باری با کاردک خودت رو از ته کفش ملت جدا کردی !!!!!و فهمیدی که بهت چه بد! رکب زدن !!!

اگر تیم مورد علاقت فرت فرت می بازه !!!(حتی از تیم روکش صندلی سازی  ROM !)

اگر زندگیت پره از اتفاقات پر هیجانی که !!!!!!!!!بعضی وقت ها از زور هیجان قلبت میاد توی دهنت !!!!!

اگر شب ها اصلا نمی فهمی که کی خوابت برد!!!

حالا اگر باز هم توی زندگی زیبایی ببینی و بگی " زندگی زیباییست."  !اون وقته که می شه در مورد باقی مسایل هم نظر بدی !!!!!! **************************************************************

Viktor Frankl در کتابش به نام "انسان در جست و جوی معنا " تعریف می کند در زمان جنگ جهانی دوم وقتی که  در اردوگاه اسرای متعلق به نازی ها اسیر بوده است, به عنوان غذا به او کاسه ای پر از آبی آلوده و کثیف که کله ی یک ماهی! در آن شناور بوده , می دادند . او خودرا آنچنان تعلیم و آموزش داده بود که در این ظرف غذا هم به جای تمرکز بر نفرت و وحشت , زیبایی ببیند . او مهارت دیدن زیبایی, در همه جا را عاملی واجب برای زنده ماندن در آن اسارت  گاه های وحشتناک می دانست .

چهره ی زیبایی همیشه هست حتی در جایی که دیگران نازیبایی می بینند .!!!!!!!!!

********

پینوشت :

چهره ی زیبایی رو اگر نتونستید توی افتادن دروس پیدا کنید !!!اشکال نداره !!یک ,کم به خودتون زمان بدید !!!!!!!!!


کلمات کلیدی: